22

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

WOJNY I KONFLIKTY W EUROPIE ŚRODKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚLĄSKA.
ASPEKTY SPOŁECZNE I KULTUROWE.

Zabrze, 14–15 listopada 2019 r.

Program

14 listopada


Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1

 
9.00
Otwarcie Konferencji
 
9.20–9.45

Referat wprowadzający: dr hab. prof. UW Lech NIJAKOWSKI,

Przemoc zbiorowa w XXI wieku. Od kozłów ofiarnych po ludobójstwa klimatyczne.

 
9.45–12.00
Dyskusja panelowa na temat
„Wprowadzenie do spojrzenia na wojny i konflikty w wymiarze społecznym i kulturowym”.
Uczestnicy:

dr hab. Marcin BUKAŁA,
prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,
prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ,
dr hab. prof. UW Lech NIJAKOWSKI
prof. dr hab. Jerzy MAROŃ,
prof. dr hab. Dariusz NAWROT,
dr hab. Maciej TRĄBSKI,
dr. hab. Zygmunt WOŹNICZKA.

 
12.00–14.00
Przerwa

Wystawa Edisona Sztolni Królowa Luiza, ul. Wolności 408, Zabrze

 
Wojny i konflikty a społeczeństwo
 
14.00–14.20

Prof. dr hab. Sławomir GAWLAS,

Przedłużone koszty wojny.

 
14.20–14.40

Prof. dr. Dániel BAGI,

Bez pomocy świętych. Bitwa pod Mogyorodem w 1071 r. w kontekście wojen jedenastowiecznych w Europie Środkowej.

 
14.40–15.00

Prof. dr hab. Jarosław NIKODEM,

Spojrzenie na wojny husyckie z perspektywy ludzi i społeczeństwa.

 
15.00–15.20

Prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.,

Menší horní města v Čechách a husitské války.

 
15.20–15.40

Dr Piotr KARDYŚ,

Wojna i pokój w średniowiecznej Wiślicy.

 
15.40
Dyskusja
 
16.00
Przerwa
 
16.20–16.40

Prof. dr hab. Janusz MAŁŁEK,

Wojna domowa w Norwegii w latach 1130–1240.

 
16.40–17.00

Dr hab. Aleksandra SKRZYPIETZ,

Reminiscencje przejścia wojsk Jana III przez Śląsk w drodze pod Wiedeń.

 
17.00–17.20

Dr hab. prof. UŁ Rafał KOWALCZYK,

Społeczne skutki wojny roku 1812 dla Księstwa Warszawskiego.

 
17.20–17.40

Prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc., Mgr. Ondřej JIRÁSEK,

Válečné přídělové hospodářství ve Slezsku (1938–1945).

 
17.40
Dyskusja

15 listopada


Łaźnia Łańcuszkowa Sztolni Królowa Luiza, ul. Wolności 408, Zabrze

 
Wojny i konflikty a społeczeństwo c.d.
 
9.00–9.20

Dr hab. Joanna NOWOSIELSKA-SOBEL,

Śląsk – kresy wschodnie Niemiec jako obszar konfliktów kulturowych w perspektywie ruchu Heimatschutz.

 
9.20–9.40

Dr hab. prof. UW Stefan CIARA,

Ludzie nauki wobec I wojny światowej. Profesora Ludwika Ebermana przypadki.

 
9.40–10.00

Dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA,

Górny Śląsk w czasie II wojny światowej – wybrane aspekty społeczne i kulturowe.

 
10.00–10.20

Prof. dr hab. Adam LITYŃSKI,

Wpływ wojen i rewolucji XX wieku na prawo [scil.: ustrój państwowy oraz prawo karne i cywilne] w Europie Środkowej.

 
10.20

Dyskusja

 
10.40

Przerwa

 
Wojny w świetle przekazów źródłowych
 
11.00–11.20

Prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

Průběh válečného konfliktu v podání českých středověkých historiků.

 
11.20–11.40

Prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,

Sceny wojenne w Kronice Thietmara.

 
11.40–12.00

Prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

Wojna w dziejopisarstwie czeskim czasów Karola IV.

 
12.00–12.20

Prof. dr hab. Rościsław ŻERELIK,

Mongolska okupacja Armenii w świetle wybranych kronik (do lat 70. XIII wieku).

 
12.20–12.40

Prof. dr hab. Antoni BARCIAK,

Wojny Przemysła Otokara II w opiniach czeskich średniowiecznych kronikarzy.

 
12.40–13.00

Prof. dr hab. Grzegorz STRAUCHOLD,

Dwudziestowieczne sprawy śląskie w niemieckich i polskich atlasach geograficznych/historycznych.

 
13.00

Dyskusja

 
13.20

Przerwa

 
Varia
 
14.20–14.40

Dr Marek STAWSKI,

Wojenne ze świętymi obcowanie. Święci w zmaganiach bitewnych rycerstwa Polski i Czech w średniowieczu.

 
14.40–15.00

Prof. dr hab. Borys PASZKIEWICZ,

Wojenne mennictwo śląskie.

 
15.00–15.20

Prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ

Ecclesia militans i jej obrońcy. Zamek joannitów w Strakonicach.

 
15.20–15.40

Mgr Marcin JANAKOWSKI,

Jak pokojowo uniknąć wojny? Postawa książąt ziębickich z domu Podiebradów wobec zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń (1515–1569).

 
15.40

Dyskusja
Prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK – Podsumowanie Konferencji  
Zakończenie Konferencji.