22

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

WOJNY I KONFLIKTY W EUROPIE ŚRODKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚLĄSKA.
ASPEKTY SPOŁECZNE I KULTUROWE.

Zabrze, 14–15 listopada 2019 r.

Uczestnicy

Referenci wg kolejności wygłaszanego referatu

 
Referat wprowadzający

dr hab. prof. UW Lech NIJAKOWSKI

 

Panel

dr hab. prof. IFiS PAN Marcin BUKAŁA

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI

prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ

prof. dr hab. Jerzy MAROŃ

prof. dr hab. Dariusz NAWROT

dr hab. prof. UW Lech NIJAKOWSKI

dr hab. prof. UJD Maciej TRĄBSKI

dr. hab. Zygmunt WOŹNICZKA

 

Referenci

prof. dr hab. Sławomir GAWLAS

prof. dr. Dániel BAGI

prof. dr hab. Jarosław NIKODEM

Prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.

dr Piotr KARDYŚ

prof. dr hab. Janusz MAŁŁEK

dr hab. Aleksandra SKRZYPIETZ

dr hab. prof. UŁ Rafał KOWALCZYK

Prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc.

Mgr. Ondřej JIRÁSEK

dr hab. Joanna NOWOSIELSKA-SOBEL

dr hab. prof. UW Stefan CIARA

dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA

prof. dr hab. Adam LITYŃSKI

Prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

prof. dr hab. Rościsław ŻERELIK

prof. dr hab. Antoni BARCIAK

prof. dr hab. Grzegorz STRAUCHOLD

dr Marek STAWSKI

prof. dr hab. Borys PASZKIEWICZ

prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ

mgr Marcin JANAKOWSKI