26.

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

KULTURA ELIT SPOŁECZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚLĄSKA

Zabrze, 16–17 listopada 2023 r.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej" w Zabrzu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura-europy.pl

Data publikacji: 2022-10-12

Data aktualizacji: 2022-10-12

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie
www.kultura-europy.pl

Strona www.kultura-europy.pl posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne.
 • Strona internetowa spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz. 1169).
 • Strona została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. poziom AA.
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny).
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Stronę można znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki; zmiana kontrastu; oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.
 • Elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.