25.

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

MIASTO I WIEŚ NA PRZESTRZENI DZIEJÓW W EUROPIE ŚRODKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GÓRNEGO ŚLĄSKA

Zabrze, 17–18 listopada 2022 r.

Organizatorzy

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Antoni BARCIAK — przewodniczący

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.

prof. dr hab. Sławomir GAWLAS

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Stefan GAJDA — Polska Akademia Nauk

Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu

 

Organizatorzy

Urząd Miejski w Zabrzu

logo

Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach

logo

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach

logo
WSPÓŁORGANIZATORZY

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

logo

Muzeum Miejskie w Zabrzu

logo

Teatr Nowy w Zabrzu

logo

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu

logo