26.

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

KULTURA ELIT SPOŁECZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚLĄSKA

Zabrze, 16–17 listopada 2023 r.

Uczestnicy

Referenci wg kolejności wygłaszanego referatu

 
Referat wprowadzający

dr hab. Damian SZYMCZAK, prof. UAM

 

Panel

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI

dr hab. Janusz GRABOWSKI

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

bp senior prof. dr hab. Jan KOPIEC

o. mgr Marek MIŁAWICKI OP

prof. dr hab. inż. Bolesław POCHOPIEŃ

 

Referenci

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.

dr hab. Maria STARNAWSKA, prof. UPH w Siedlcach

lic. Jagna Rita SOBEL

dr Aleksandra GIRSZTOWT

dr Adrien QUÉRET-PODESTA

o. mgr Marek MIŁAWICKI OP

dr hab. Joanna NOWOSIELSKA-SOBEL, prof. UWr,

prof. dr hab. Ryszard GRZESIK

prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.

dr Wojciech JASIŃSKI

prof. dr hab. Wiesław DŁUGOKĘCKI

mgr Dawid MACIEJCZUK

dr Marek STAWSKI

dr hab. Janusz GRABOWSKI, prof. AGAD,

dr Łukasz ĆWIKŁA

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

dr hab. Dariusz ROLNIK, prof. UŚ

dr Zdzisław JEDYNAK

prof. dr hab. Irma KOZINA

doc. Mgr. Jiří BRŇOVJÁK, Ph.D.

prof. dr hab. Stefan CIARA

dr Peter MARTYN

dr hab. Sebastian PACZOS, prof. UAM

dr hab. Adam PERŁAKOWSKI, prof. UJ

dr hab. Tomasz Krzysztof PRZERWA, prof. UWr

dr Bartosz KUŚWIK

prof. dr hab. Rafał KOWALCZYK

prof. Svitlana KRAVCHENKO