25.

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

MIASTO I WIEŚ NA PRZESTRZENI DZIEJÓW W EUROPIE ŚRODKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GÓRNEGO ŚLĄSKA

Zabrze, 17–18 listopada 2022 r.

Uczestnicy

Referenci wg kolejności wygłaszanego referatu

 
Referat wprowadzający

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

 

Panel

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

ks. bp prof. dr hab. Jan KOPIEC

dr Bartosz KUŚWIK

dr Małgorzata MAŃKA-SZULIK

prof. dr hab. Jan OSTROWSKI

prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI

 

Referenci

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.

dr Marek STAWSKI

prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.

prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ

dr Wojciech JASIŃSKI

prof. dr hab. Jerzy RAJMAN

prof. dr hab. Sławomir GAWLAS

dr Łukasz ĆWIKŁA

prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ

dr Zbigniew WITCZAK

prof. dr hab. Stefan CIARA

dr Zdzisław JEDYNAK

dr Adam KUBACZ

prof. dr hab. Irma KOZINA

dr hab. Joanna NOWOSIELSKA-SOBEL

dr Peter MARTYN

dr Adam FRUŻYŃSKI

dr hab. Damian SZYMCZAK

prof. dr hab. Włodzimierz MĘDRZECKI

dr hab. Tomasz PRZERWA

prof. dr hab. Rafał KOWALCZYK

prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK CSc.

Mgr. Viliam KOVÁCS

prof. Swietłana GRELA-KRAVCHENKO