22

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

WOJNY I KONFLIKTY W EUROPIE ŚRODKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚLĄSKA.
ASPEKTY SPOŁECZNE I KULTUROWE.

Zabrze, 14–15 listopada 2019 r.

Organizatorzy

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Antoni BARCIAK — przewodniczący

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.

prof. dr hab. Ewa CHOJECKA

prof. dr hab. Sławomir GAWLAS

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Stefan GAJDA — Polska Akademia Nauk

Dorota SZATTERS — Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu

 

Organizatorzy

Urząd Miejski w Zabrzu

logo

Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach

logo

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach

logo
WSPÓŁORGANIZATORZY

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

logo

Muzeum Miejskie w Zabrzu

logo

Teatr Nowy w Zabrzu

logo

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu

logo
PARTNERZY

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

logo

Hotel Ibis

logo